Aska0531

92 teksty – auto­rem jest As­ka0531.

"szklan­ka" roz­sy­pała się kom­plet­nie... myślisz, że pos­kle­jasz? Raczej małe szan­se a jeżeli na­wet Ci się to uda, to nig­dy nie będzie już ona ta­ka sama. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 maja 2013, 22:38

Nie zaw­sze pot­ra­fimy się cie­szyć szczęściem in­nych, jeżeli sa­mi nie jes­teśmy szczęśliwi. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 września 2010, 21:34

Pop­roszę o dwa so­ki o sma­ku szczęścia! 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 września 2010, 07:01

Mieć to, cze­go nie ma nikt,
Być tam, gdzie nie był nikt,
Mieć marze­nia, ja­kich nie ma nikt...

Po pros­tu... być wyjątkowym!
To rzecz naturalna. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 18 czerwca 2010, 08:26

Roz­pacz jest jak ra­na, która mu­si krwa­wić, żeby się zasklepić. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 6 czerwca 2010, 20:20

To nie życie pisze zas­ka­kujące scenariusze,
tyl­ko ludzie sa­mi je so­bie piszą... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 10 maja 2010, 17:37

Niekiedy wy­powie­dziane słowa
nie odzwier­cied­lają te­go, co
tak nap­rawdę czu­jemy w środku
i po­zos­tają TYL­KO SŁOWAMI
wy­powie­dziany­mi pod wpływem impulsu...

A później te­go żałujemy... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 kwietnia 2010, 14:50

"Może kiedyś..."

Te dwa słowa
dają do myślenia... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 23 lutego 2010, 20:40

Nie zaw­sze układa się tak,
jak­by człowiek te­go chciał... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 lutego 2010, 23:54

Ser­ce mo­je... po­daj dłoń... ra­zem już bądźmy!
Choć tak od­dziel­ni - czu­jemy swą bliskość.
To nic - na­dej­dzie nasz czas...
Wy­rywa się ser­ce, oczy tęsknią,
słowa więzną w gar­dle, ale Ty wiesz... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lutego 2010, 22:32

Aska0531

Aska0531

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność